top of page

Hangi İslam

Güncelleme tarihi: 12 Ara 2022hangi islam2022
.pdf
PDF dosyasını indir • 998KB
Hangi İslam


Bu kitap, “Kur’an’ı ve İslam’ı anlamaya yönelik bir çalışmadır. Kitapta ele alınan konuların üzerinde pek çok tartışmanın yapıldığı bilinmektedir. Hatta ele alınan konular pek çok kimse için bilinen şeylerin tekrarı gibi gelebilir. Ancak, günümüzde kendilerini Müslüman olarak tanımlayanların büyük bir çoğunluğunun inanç ve anlayışının geleneksel kültüre, bidat ve hurafelere göre şekillenmiş olduğu gerçeği, kitapta ele aldığımız konuları sorgulamamızı zorunlu kılmaktadır. Zira kitapta yer verdiğimiz konular doğru anlaşılmadan, doğru bir İslami inanç ve anlayışa sahip olmak mümkün değildir. Kitap, bir yandan Müslüman olduklarını iddia ettikleri halde; inançlarını şirke bulaştırmış kimselerin durumlarını sorgulamalarına katkıda bulunmaya çalışırken, diğer yandan İslam’ı gerçek anlamı ile öğrenmek isteyenlere, “Al bu kitabı oku.” diye tavsiye edebileceğimiz ve temel İslami konuları işleyen, derli toplu bir eserin bulunmayışından doğan boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır.

Müslüman olduğunu söyleyen ancak Allah’ın istediği şekilde bir inanca sahip olmayan; deyim yerinde ise inandığı şeyin gerçekten İslam olup olmadığını bilmeyen, diğer bir ifade ile “körü körüne” inanan bir durumla karşı karşıyayız. İnançları Kur’an’a uygun olmayan bu kimseler, aslında Mekkeli Müşrikler ile aynı konumdadırlar. Bu gerçek dikkate alındığında, ele alınan konuların önemi daha iyi anlaşılacaktır. Çünkü, neye inanılması gerektiğini bilmek tek başına yeterli değildir. İnanılacak şeye nasıl inanmak gerekiyorsa öyle inanmak, inanmanın olmazsa olmaz koşuludur. Zira, “Allah’a inanmak”, Allah’ın belirlediği biçimde olmadıkça bir geçerliliği olmaz. Yani inancın doğru olması, en az inanmak kadar önemlidir. Doğru inanç, ancak doğru bir anlayışa sahip olmakla gerçekleşir. Bu bakımdan kitapta okuyucuya, genel anlamda bilgi vermekten çok doğru bir İslami anlayış edinmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Doğru anlayış, sahibine, konuları doğru bir bakış açısından görme imkânı kazandırdığından; okuyucu yapacağı değerlendirmelerde, Kur’an’ın mantığına uygun sonuçlara ulaşmayı gerçekleştirmiş olacaktır. Kuşkusuz, inancımıza dair her konuda olduğu gibi; inancın nasıllığı konusunda da Kur’an’ı esas kaynak olarak görmek zorundayız. Kendisine inanmamızı isteyen Allah, O’na nasıl inanmamız gerektiğini de Kitap’ında açıklamıştır. İnanılan İslam’ın Kur’an’daki İslam olup olmadığı ve Kur’an’a göre bir İslami anlayışa sahip olunması; tevhid ve şirkin, hak ve batılın, iman ve küfrün net bir şekilde birbirinden ayrılması için Kur’an’ın ölçü alınması şarttır.


İslam adına ortaya konulan, ancak Kur’an’a uygun olmayan bir inancın, adına İslam denmiş olması onu İslam yapmaz. Hiç kimse kendi adına dinde belirleyici olamaz. Dinin tek sahibi ve belirleyicisi yalnızca Allah’tır. Kim ki Allah’ın dininden olmak istiyorsa, bilmelidir ki bunun bir tek yolu vardır: Allah’a, Allah’ın istediği gibi inanmak ve O’nun inanç sistemine, belirlediği şekilde teslim olmaktır: Allah ne diyorsa o, ne kadar diyorsa o kadar, nasıl diyorsa öyle olmaktır. İman ettiğini söyleyen bir kimsenin, kendi arzu ve isteğine göre inanması ve kendi belirlediği gibi kulluk yapması demek, inancını devre dışı bırakması demektir. Dini ve kulluğu Allah’a özgü kılmayan bir inanç, Kur’an’a göre geçerli değildir. Dini ve kulluğu Allah’a özgü kılmayı gerçekleştirmenin temel koşulu Kur’an’a göre oluşmuş doğru bir İslami anlayışa sahip olmaktır. Onun için Müslüman olduğunu söylenen bir kimse, kendisine şu soruyu sormalıdır: Benim Allah’a olan inanç biçimim gerçekten de Allah’ın istediği gibi midir? Benim Allah’a yaptığım kulluk, gerçekten de Allah’ın belirlediği şekilde midir? Bu kitapta; dinin, Kur’an’ın ve İslam’ın ne olduğunu tanımlamaya çalışarak; günümüz Müslümanlarının İslam hakkındaki mevcut düşüncelerinin Kur’an’daki İslam’a uyup uymadığını ortaya konmaya çalışıldı. Ayrıca Müslüman’la Kur’an’ın yeniden buluşmasının ne denli önemli olduğunu ve Müslüman’ın kendi Kitap’ı ile tanışmasının, Müslümanlığının gereği olduğunu, Müslümanların kendileri ile Kur’an arasına koymuş oldukları en büyük engel olan “Biz Kur’an’ı anlayamayız.” önyargı- 10 Hangi İslam sının bütünüyle boş bir kuruntu ve şeytanın bir aldatmacası olduğunu izah etmeye çalıştık. Mezhep, sünnet ve hadis gibi temel konuları Kur’an’î bir bakış açısı ile ele alarak, okuyucunun mevcut inancını sorgulamasına bir kapı aralamış olalım istedik. Ayrıca, “kabir azabı”, “mucize”, “şefaat”, “iman ve inkârı seçme” gibi konular hakkında günümüzdeki geleneksel kültüre dayalı düşünce ile bizim bu konularda Kur’an’a dayalı olarak yapmaya çalıştığımız tanımları okuyucunun karşılaştırabilmesine ve inancının doğru olup olmadığı konusunda bir durum değerlendirmesi yapmasına katkıda bulunmayı amaçladık. Özetle, elinizdeki kitap, Kur’an’ın öngördüğü doğru inancın nasıl olması gerektiğini ortaya koymaya ve okurlarını bilgilendirmekten çok doğru bir İslam anlayışı kazandırmaya çalışmaktadır. Çünkü İslami bir bakış açısına sahip olunmadıkça, İslam’ın doğru anlaşılıp uygulanabilmesi mümkün değildir. Dördüncü baskı yapılalı yirmi dört yıl oldu. Talep olduğu halde beşinci baskıyı yapmamıştık. Zira, araya daha önemli bulduğum uğraşlarım girdi. Özellikle yıllarımı alan “Kerim Kur’an Türkçe Çeviri” isimli Kur’an çevirisi çalışmam nedeniyle diğer çalışmalarıma ara vermeme neden oldu. Peki, bu baskıda ne değişti? Çok şey değişti diyebilirim: Kur’an Çevirisi çalışmamla birlikte, düşüncelerimde, Kur’an eksenli önemli değişiklikler oldu. Bu değişiklik ister istemez kitaba da yansıdı. Konular ve öz itibariyle düşünce aynı olmakla birlikte, 10 11 Ön Söz ifade biçimi daha tutarlı ve sağlıklı bir yapıya kavuştu diyebilirim. Diğer bir ifade ile düşüncemdeki olgunluk bir fark olarak kimi değişiklikleri de beraberinde getirdi. Bu nedenle beşinci baskı için “genişletilmiş” baskı denebilir. Kitabımızda yer alan ayetler şahsıma ait “Kerim Kur’an Türkçe Çeviri” den alınmıştır. Çaba bizden başarıya ulaştırma Allah’tandır. Yalnız O’na kulluk eder, yalnız O’ndan yardım dileriz.


3.306 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page